#دوره_مجازی

‼️آنلاین‼️
چهارمین دوره آموزشی مقدماتی
درمان متمرکز بر هیجان( EFT)

مدرسین دوره

👩‍🏫دکتر مینا مجتبایی
👨‍🏫دکتر همایون ذوالفقاری نیا

📆شروع چهارمین دوره مقدماتی آنلاین

🔸آبان ماه ۹۹🔸

📞ایدی و شماره های ثبت نام
@psycho388
09210774969
02122223469
@workshopbineshnovin

@Emotionfocusedtherapy

Leave a Reply