پیشگیری از روابط فرازناشویی و فروپاشی عاطفی با توجه به نقش صمیمت جنسی

مدرس : دکتر علی محمد نظری

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

یک دوره استثنایی و بسیار مفید و کاربردی برای عموم

کارگاه یک روزه 8 ساعته

با ارایه گواهینامه معتبر
تلفن های ثبت نام 👇👇
09210774969
02122223469

www.bineshnovin.com

سرفصل ها:

_نقش صميميت جنسی در پیشگیری از خیانت.

_ مفاهيم صميميت جنسي.

_تاثيرات صميميت جنسي بر سلامت رابطه زوجي.

_.روشهاي مداخله در صميميت جنسي.

صميميت جنسي و نقش آن در پايداري رابطه زوجي و رضايت زناشويي.

Leave a Reply