دومین دوره آموزشی پیشرفته ❗️ آنلاین ❗️ درمان متمرکز بر هیجان( EFT)

 

 

مدرسین دوره

👩‍🏫دکتر مینا مجتبایی
👨‍🏫دکتر همایون ذوالفقاری نیا

شروع دومین دوره پیشرفته آنلاین
شهریور ماه ۹۹

ایدی و شماره های ثبت نام
@psycho388
09210774969
02122223469
@workshopbineshnovin

@Emotionfocusedtherapy

Leave a Reply