چهارمین دوره آموزشی مقدماتی درمان متمرکز بر هیجان( EFT) اخبار مرکزدوره های ویژه متخصصین

#دوره_مجازی ‼️آنلاین‼️ چهارمین دوره آموزشی مقدماتی درمان متمرکز بر هیجان( EFT) مدرسین دوره 👩‍🏫دکتر مینا مجتبایی 👨‍🏫دکتر همایون ذوالفقاری نیا 📆شروع چهارمین دوره مقدماتی آنلاین…
fatemeh sadat atyabi
27th اکتبر 2020