مقاله

دروس عمومی تجربی

دروس عمومی تجربی شامل : ادبیات ­_ عربی _دین و زندگی_زبان خارجه ادبیات فارسیدروس عمومی تجربی  اولین درس عمومی این درس دارای ضریب ۴ در همه…
fatemeh sadat atyabi
26th اکتبر 2019