اضطراب چیست مقاله

اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟ اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ احساس‌ ناراحت‌کننده‌ و مبهم‌ ترس‌ ، وحشت ‌، یا خطر با منشای‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد مستولی‌ می‌گردد.…
بینش نوین
31st اکتبر 2018