اخبار مرکزدوره های ویژه متخصصین

کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی(اصول کار با بیماران مقاوم به درمان) مدرس : دکتر حمید پورشریفی دانشیار و متخصص روان شناسی سلامت یک دوره استثنایی و…
bineshadmin
2nd آگوست 2019