دلنوشته ها

آرامش احساس زیبائیست، آن را با ما تجربه کنید

تلفن : 22915385 – 22915386

یدار شو انسان! پریشانی بس است
این همه درد و غم و کابوس تنهائی بس است

سال ها در حسرت و اندوه فردا مانده ای
قسمت و تقدیر،یأس و پشیمانی بس است

ایه ایه،خط به خط، آیات رحمت دیده ای
موسم بدبختی و سرما و ویرانی بس است

ترسهای کودکی،تاریکی شب های تار ‌دلشوره واگویه ها
جهل و خشم و فقرو جنگ و دوری و کوری بس است

ابراهیم آورده ام فرزند!اسماعیلت کجاست؟
تلخی قتل و جنایت،دید بد ذاتی بس است

قرن ها آمد که انسان در غم دیروز هاست
آفت تلخ جدایی،اشک رسوائی و بدنامی بس است

باورم کن،باوری از جنس عشق و نور و خلق
شاهد ناباوری، سازش با ابلهی، شور بی شعوری بس است

وانمود کن قوی هستی ،
تا قدرت یابی.وانمود کن شاد هستی
تا شاد شوی.ذهن شما ، قدرت تشخیص اینکه وانمود میکنین یا واقعیت را نشان میدهید ، را ندارد.
پس از این توانایی ذهن به نحو احسن بهره ببریم.
هرچه می خواهی وانمود کن،تا هرچه می خواهی بشوی.

«شعار میدهیم تا به شعور تبدیل شود.»

ظرفیتهای متفاوت :
افرادظرفیتها،ظرفهاو‌مخزنهای متفاوتی دارند .
اشتباهمان این است که، بدون توجه به ظرفیت ومخزن افرادمحبت یابی محبتی میکنیم.
درروابطمان تعادل رابلدنیستیم وراه افراط و تفریط را پیش میگیریم.اما پیشنهاد من این است که ،
بعد از برطرف کردن ایرادهای واقعی خودمان، براي دلخواه ديگران به اندازه هاي استانداردخودمان ،دست نزنیم .
و بیاموزیم باديگران كه قالبهاي فكري متفاوت و اندازه وظرفيت متفاوت دارند،چگونه برخورد كنيم.

باور کن که بهترینی! باور کن که توانمندترینی ! باور کن که فقط خودت میتونی به خودت،کمک کنی!
باور کن که خدا عاشقته و تو هم عاشقش باش.
باور کن که زندگی زیباست و اینهمه زیبایی رو،جشن بگیر و شاد باش.
باور کن که معجزات برات در راهه و بااغوش باز،پذیرای خوشبختی وعشق ‌و سلامت ‌سعادت ورهایی باش…

تو فقط باور کن که به حق این بارون الهی در این فروردین زیبا، به همه آرزوهات میرسی ودلت آروم میشه…
فروردین مغرور ! بهت قول میده که

امسال،سال توست🌹

سکوتم از رضایت نیست .
اگر سکوت میکنم، چون دیگران را لایق شنیدن نمیدانم،
چون ذهن ها و مغزهای خفته را،لایق بیدارکردن نمیدانم،سکوت میکنم تا عقربه ها آرام آرام بگذرند و خلوت و خاموشی جهلشان را به یادگار ببرند.
سکوت میکنم نه از روی رضایت.
سکوت میکنم نه بخاطر سکوت.
سکوت میکنم نه اینکه حرفی برای گفتن ندارم،چون ذهن انسان چون مترسکی خفته،در خاموشی و جهل فرورفته و انسان آگاهی نمیبینم،که با او به صحبت بنشینم.
سکوت میکنم، نه از روی رضایت ،بلکه از روی آرامش،از روی قدرت،از روی غرور.
سکوت میکنم از روی عشق،سکوت میکنم از روی باور.
سکوتم از روی قدرت است نه از روی رضایت.
زیرا ایمان دارم،رضایت همگان را نخواهی توانست به دست آوردن، پس گاهی سکوت کن به احترام ذهن های خاموش که مبادا بیدار شوند و جهلشان دیگران را در خود فرو برد .
سکوت کن،چون تو لایق سکوتی و هیچ توضیحی به هیچ کسی بدهکار نیستی .
سکوت کن،چون هیچ توجیحی نباید بیاوری،برای مغزهای بیماروشکاکی که تورا هر آنگونه که میخواهند میبینند.
سکوت کن نه از روی رضایت، از روی قدرت و عشق و باور .
سکوت کن،چون تو لایق آرامشی.
سکوت کن و بگذار مترسکها در خواب ابدی شان بمانند .

رسالت ما در این جهان، چیزی نیست جز حال خوب!
💛
و این حال خوب میسر نمی شود مگر با عشق بی قید و شرط به خود،
ترک قضاوت،
ترکت تهمت،
ترک غیبت،
ترک دروغ،
ترک دورویی،

و “توکل”
🧡
توکل یعنی اعتماد تام و تمام به نیروی برتری که لحظه ای ما را به حال خود رها نمی کند؛
💛
یعنی دیدن و درک داشته هایمان قبل از خواستن چیزی بیش تر و بهتر!
🧡
چرا که مادامی که به داشته هایمان واقف نباشیم، به بهتر و بیش تر از آن چه که داریم دست نخواهیم یافت و حتی اگر هم این چنین شود، قدرت درک آن‌ را نداشته و از آن بهره مند نخواهیم شد.

تا زمانی که حال خودمان خوب نباشد و ظرف وجودی مان از قدرت و عشق به خود، سرشار نباشد، نمی توانیم رسالتی را در قبال دیگران انجام دهیم.
🔸
تا وقتی منتظر باشیم، تایید و یا تضمینی از بیرون به ما برسد، به حال خوب واقعی دست نخواهیم یافت.
🔸
اگر پنج نفر از من دزدی کردند، همه ی دنیا دزد نیستند. اگر پنج نفر به من بدی کردند، قانون عشق و ارتباطات سالم و حال خوب، زیر سوال نمی رود.
🔸
باید بدانیم که انسان بی عیب وجود ندارد. در این شرایط با خشم از حال بد یا عیبی از دیگری، فقط و فقط به خودمان آسیب می زنیم و این آسیب تا وقتی عمیقاً نخواهیم، ترمیم نخواهد شد.
🔸
هیچ نجات دهنده ای از بیرون به نجات ما نخواهد شتافت. هر چه هست در درون ماست.
🔸
پس بیاییم از امروز، در مواجهه با هر مسئله ای فقط و فقط از درِ قدرت و عشق به خود وارد می شویم.

🌼🍃🌼🍃🌼
در هر شرایطی، در هر سنی، در هر جایگاه و موقعیتی، فقط و فقط خودمان هستیم که انتخاب می کنیم.
🌼
به مانند زمانی که به یک رستوران می رویم و غذای مورد نظرمان را سفارش می کنیم، در مورد هر دلخواسته و هدفی هم این ما هستیم که به هستی و کائنات، خواسته ی خود را سفارش می دهیم و آن موظف است که همان چیزی که ما سفارش می دهیم را برای ما مهیا کند.
🍃
بنابراین باید هر خواسته ای واضح و مشخص در درون ما شکل گرفته باشد.
🌼
اگر همزمان چند سفارش را به شکل نامشخص و در هم بدهیم، واضح است که به نتیجه ی دلخواه نمی رسیم.
🍃
در بازی زندگی، نقش برنده یا بازنده را خودمان هستیم که تعیین و انتخاب می کنیم.
🌼
کسی به من نمی گوید تو بدبخت باش. سرنوشت، حکمت، قسمت و تقدیر وجود ندارد که در غیر این صورت از اساس با عدالت خداوند در تناقض است.

🍃🍃🍃
تا وقتی عشق به خودم نباشد، با عشق زمینی نمی توان به خدا رسید.
🍃
عشق زمینی وسیله ای ست برای شناسایی عشق واقعی که همانا عشق به خود و در نهایت عشق به خداوند است.
🍃
اسم هر وابستگی و دلبستگی و کمبود و نیاز و شهوت را عشق نگذاریم.
🍃
وقتی عاشق خدا شویم، بین هیچ مخلوقش در دلمان فرقی و مقامی قائل نمی شویم.
🍃
دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان بینی
🍃
زمانی می توان به نهایت عشق که عشق الهی ست رسید که تمام وجودت جوش و خروش و هیجانی باشد که نه کسی می تواند از تو بگیرد، نه کسی می تواند بیش از آن به تو بدهد.
🍃
از عشق الهی که ریشه در عشق به خود دارد هر چه ببخشیم، بیش تر خواهد شد.
🍃
در آن زمان وقتی به کسی می گوییم دوستت دارم یعنی با صدای بلند عشق به خود را اعلام می کنیم.
🍃
ما با هستی و دیگران هیچ داد و ستد و معامله ای نداریم. هر چه هست جوششی بی انتهاست که وابسته به هیچ عامل بیرونی نیست و فقط و فقط از درون ما سر چشمه می گیرد.

در نظام باور و باور درمانی ، ما فقط و فقط روی یکفر کار میکنیم و آن خودمان است .
فقط یک هجرت مد نظر است، هجرت از خود قدیم به خود جدید .
هجرت از ناخودآگاه به سمت خودآگاه ، و این مهاجرت،چیزی نیست جز بهشت .
به صلح رسیدن یکی از اهداف ماست، به صلح رسیدن با خودمان،دیگران،خداودیگر انسانها، از تو یک انسان صالح میسازد.
یک زاده شدن مد نظر است که متولد شدن از افکار جدیدت است.
باید بدانیم ،یک رقیب و دشمن وجود دارد که فقط و فقط خودمانیم .
یک دوست و یار و همنورد داریم که فقط و فقط خودمانیم .
طریقت ، حقیقت، شریعت خودمانیم .
از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا …

خداجونم!سلام.شبت بخير.
امشب دوباره دلم هواتوكرده ودعوتت ميكنم
يه سربه كلبه قلبم بزني تاباچاي عشق وشيريني
محبت وشومينه داغ عاطفه وباوري ازجنس پرستش وعبادتت،ازت پذيرايي كنم…
واي!خداي مهربونم،خوش اومدي به اين ضيافت
زمستوني وعاشقانه…
برات فرش قرمزي ازگل سرخ به سمت قبله وجودت
پهن ميكنم وباغزلي ازخواجه شيرازبه استقبالت ميام ويه دنيادردودل باهات دارم…
ولي نه!ببخشيد خداجونم.اين بارديگه نميخوام از
سختي ومشكل وبيماري ونابساماني روي زمين،حرفي بزنم…
خداي مهربونم!اين دفعه ميخوام شكركنم وبگم كه
خداروشكر،اينجا همه چي خوب وعالي پيش ميره.
همه بنده هات سلام ميرسونن وحالشون خوبه.
هركي كه دلش ميخوادوافكارمنفيشوكنارميذاره
شادوخوشحاله ونعمت وبركتت به وفور براي همه
هست.
خدايا!اين بار،اعتراف ميكنم كه هركي تمايل داشته،راه خوشبختي وموفقيت روپيداكرده وبه
ارامش جسمي وروحي رسيده…
خداجونم!عاشقتم،كه انقدرمهربون وصبوري وبه
شب نشيني قلبم اومدي…
اره،به خودت قسم وصدهابارقسم،كه همه چي براي همه عالي پيش ميره وهمه به سمت نفس مطمينه شدن،درحركتندوديگه هيچكس گله وشكايتي ازقسمت وتقديرنداره…
خداي من!باخيال راحت خدايي كن وكمترنگران ما
باش،چون نسل بشرازخواب غفلت داره بيدارميشه وازاتيش جهل ونااگاهي نجات پيداكرده وبه سمت
بهشت باوروتوكل ويقين ميره وبه درك اناالحق ميرسه…
پس خداي عشق وباور!من ازتوخيالم راحته وتو،هم
ازمن وماخيالت اسوده باشه،چون ميخوايم بهت اعتمادكنيم وترس هامون رودوربريزيم…

عزيزانم!ميخوام پرده از،يه رازبردارم.
اين رازمبهم كه چراحرفهاي بعضي ازافراد،
بااينكه خيلي زيباومثبته،روي ماتاثيرنميذاره
ولي برعكس،حرفهاي ساده ومعمولي،بعضي
ازافراد،ماروبي نهايت تحت تاثيرقرارميده وحتي
ممكنه،سرنوشتمون رومتحول كنه وزندگيمون رو
تغييربده…
بله،رازاين تاثيرگذاري،فقط دراحساس وباورگوينده است.
وقتي كسي ازعشق ميگويد ولي خودش عاشق
نيست،
ازصداقت ميگويد،درحاليكه خودش،صادق نيست.
ازعبادت ميگويدولي خودش،عابد،نيست.
ازاحساس حرف ميزندوترويج شادي ميكند،ولي
خودش خوشحال نيست.
ازاميدواينده شعارميده ولي خودش هنوزنااميده.
ترس ازقضاوت ديگران داره ولي مدام درحال قضاوت كردنه،
ادعاي روشنفكري وتمدن ميكنه ولي هنوزدرگير
جهل وخرافاته.
تشويق به توكل ميكنه وازخداحرف ميزنه ولي اسير
ترسهاونگراني هاشه.
ازباورحمايت ميكنه ولي باورواقعي روباتلقين صوري اشتباه گرفته.
پس فقط درصورتي شماتحت تاثيرعقايدديگران
قرارميگيريد،كه خودشان عامل باشند.

باورکن به خاطر خودت میگم، هیچوقت برای فراموش کردن یه نفر ، سراغ نفر دیگه نرو، چون اعتیاد به آدم‌ها ، بدترین نوع اعتیاده.
به خاطر خودت میگم، به بهانه گذشته و ترس از آینده ، لحظه حالت رو ، از دست نده ، چون گیر کردن توی گذشته و آینده ، بدترین اتفاقه.
به خاطر خودت میگم ، یه اشتباه رو ، یه بار بیشتر تکرار نکن، چون مثل اینه که یه کتاب رو، چندبار بخونی و منتظر باشی، داستان عوض بشه.
به خاطر خودت میگم ، از هیچکی ( حتی نزدیکترین فردزندگیت) هیچ توقعی نداشته باش و منتظر نمون ، چون انتظارت برآورده نمیشه و توی ذوقت میخوره.
به خاطر خودت میگم، برای فرار از تنهایی ،سراغ آدم اشتباه نرو ، چون تنهاییت چندبرابر میشه.
به خاطر خودت میگم، روی دیوار هیچکس یادگاری ننویس، چون برداشت آدم‌ها با تو فرق میکنه ‌و عزت نفست از بین میره…
فقط و فقط از خالق اصلی و صاحب هستی ومالک رسمی بخواه که در کمتر از چشم بهم زدنی ، حاجت دلتو میده.

سکوتم از رضایت نیست .
اگر سکوت میکنم، چون دیگران را لایق شنیدن نمیدانم،
چون ذهن ها و مغزهای خفته را،لایق بیدارکردن نمیدانم،سکوت میکنم تا عقربه ها آرام آرام بگذرند و خلوت و خاموشی جهلشان را به یادگار ببرند.
سکوت میکنم نه از روی رضایت!
سکوت میکنم نه بخاطر سکوت!
سکوت میکنم نه اینکه حرفی برای گفتن ندارم،چون ذهن انسان چون مترسکی خفته،در خاموشی و جهل فرورفته و انسان آگاهی نمیبینم،که با او به صحبت بنشینم.
سکوت میکنم، نه از روی رضایت ،بلکه از روی آرامش،از روی قدرت،از روی غرور.
سکوت میکنم از روی عشق،سکوت میکنم از روی باور.
سکوتم از روی قدرت است نه از روی رضایت.
زیرا ایمان دارم،رضایت همگان را نخواهی توانست به دست آوردن، پس گاهی سکوت کن به احترام ذهن های خاموش که مبادا بیدار شوند و جهلشان دیگران را در خود فرو برد .
سکوت کن،چون تو لایق سکوتی و هیچ توضیحی به هیچ کسی بدهکار نیستی .
سکوت کن،چون هیچ توجیحی نباید بیاوری،برای مغزهای بیماروشکاکی که تو هر آنگونه که میخواهند میبینند.
سکوت کن نه از روی رضایت، از روی قدرت و عشق و باور
سکوت کن،چون تو لایق آرامشی

از قبیل کسب آرامش تدریجی ، آموختن آگاهی به کودک و ایجاد وقفه مفید خواهد بود . در کودکانی که توسط وکسلر تحقیق شده است 3 علت را بیان کرده که عبارت اند از : 1) عصبانیت بیش از حد 2) دلواپسی و تضاد های فکری و مخصوصا قرار گر فتن کودک در موقعیت های حساس و ترس آور 3) عادت .

از عادت های عصبی دیگر در کودکان می توان به کشیدن موها ، فشردن دندان ها و… اشاره کرد .

3. لجبازی کودکان :

بر اساس نظر مشاور کودک ، یکی از شایع ترین مشکلات والدین در طول دوران رشد کودکان لجبازی می باشد . از آن جایی که کودک در بدو تولد خود به دلیل عدم رشد جسمی ، ذهنی ، زبانی به عنوان موجودی می باشد که به طور کامل به والدین خود وابسته می باشد اما با رشد تدریجی کودک بر میزان توانایی هایش افزوده می شود و با افزایش توانمندی ها موجب ایجاد تدریجی حس استقلال طلبی در کودک می شود و هر قدر کودک در اثر رشد ، توانمند تر می شود بر میزان استقلال و خود مختاری او افزوده می شود و طبیعی خواهد بود که این افزایش توانمندی ها موجب افزایش تمایل کودک برای انجام مستقلانه بسیاری از امورات زندگی اش مانند غذا خوردن ، لباس پوشیدن و دیگر کار ها می شود . گاهی اوقات خواسته ها و انتظارات کودک در مقابل خواسته ها و انتظارات والدین قرار گرفته و تعارض را به وجود می آورد و این استقلال طلبی کودکان باعث می شود که کودکان به نیمی از خواسته ها و دستورات مادر و پدر خود عمل نکنند . و با حرف نشنوی و بی توجهی سعی کنند والدین را در برابر خواسته های خود تسلیم نمایند . و این روند در کودکان طبیعی می باشد و جای نگرانی ندارد . وظیفه ی والدین این است که ضمن کمک به رشد استقلال طلبی کودک ، رفتار های خود مختارانه او را مدیریت کنند . با ایجاد تعادل بین استقلال طلبی کودک و اقتدار خود می توانند خود مختاری کودک خود را افزایش دهند . اما در برخی کودکان میزان این نافرمانی و استقلال طلبی زیاد است و به اصطلاح دکتر روانشناس ، دچار اختلال نافرمانی تقابلی یا همان لجبازی می باشد . کودک لجباز با فریاد و جیغ زدن ، پا به زمین کوبیدن ، گریه کردن ، قشقرق سعی می کنند به خواسته های خود برسند.

چه زمانی می توان گفت که کودک لجباز است ؟

طبق نظر بهترین مشاور کودک ، اگر فرزندان چهار مورد از رفتار های زیر را به مدت 6 ماه متوالی نشان دهد ، لجباز محسوب می شود و در امور تحصیلی ، ارتباط با دیگران ، و به ویژه ارتباط او با والدین ، معلم و همسالان خلل ایجاد می کند . مواردی از قبیل : پرخاشگری ، جرو بحث کردن ، مخالفت کردن ، ناراحت کردن عمدی دیگران ، سرزنش دیگران ، زود رنج بودن ، انتقام جویی و کینه توزی می باشد . علائم بالا زمانی که با گریه کردن ، قشقرق کردن ، بهانه تراشی ، تمسخر والدین ، خراب کاری ظاهر می شود که علامت بارز آن بر محور حرف نشنوی و نافرمانی شدید باشد.

با یادگیری مهارت ها و اصول تربیتی از قبیل مهارت های توجه کردن ، مهارت های نادیده گرفتن ، گوش دادن ، تشویق و تنبیه و دستور دادن نزد متخصص روانشناس کودک در مراکز روانشناسی کودکان می توان به با لجبازی کودکان مقابله کرد . و استفاده از شیوه های جدید درمانی در مرکز روانشناسی کودک می تواند این نافرمانی را کاهش دهد .

4. دروغگویی کودکان :

از مشکلات رفتاری کودکان می توان به دروغگویی اشاره کرد ، وقتی کودکان دروغ کوچکی می گویند ، والدین عصبانی و آشفته می شوند . فهم تفاوت میان واقعیت و دروغ مشکل است و شکل گیری این فهم در کودک ، به زمان نیاز دارد . ژان پیاژه روانشناس مشهور بیان می کند که کودکان تا حدود 4 سالگی بر اساس خشنودی والدینشان برخورد می کنند . بدین معنا که : (( هر چیز مامان و بابارو خوشحال کنه خوبه و هر چیز باعث بشه عصبانی و ناراحت بشن بده ))

زمانی که کودک به تشخیص میان واقعیت و رویا می پردازد ، همچنین یاد می گیرد که دروغ ، دروغ است حتی اگر مصلحتی باشد .در حدود 7 سالگی ، کودک نسبت به دروغ گفتن احساس بدی پیدا می کند . حتی اگر کسی متوجه دروغ او نشده باشد . کودک در این سنین ، مفهوم کار بد ، مجازات و جنایت را درک می کند . کودک در حدود یازده یا دوازده سالگی به ارزیابی واقعیت ها می پردازد که نشانگر بلوغ و تجربه کودک است . کودک این موضوع را درک می کند که جامعه بر مبنای اعتماد بنا شده است و اگر نتواند اعتماد مردم را جلب کند ، شکست خواهد خورد . در نتیجه دروغگویی و راستگویی در سنین مختلف ، تعابیر مختلفی دارد . مفهوم حقیقت را به کودک آموختن و الگوی خوبی برای کودکان بودن می تواند آن را حل کند اما کودکان بزرگ تر از 10 سال که به طور مداوم دروغ های بزرگ می گویند ، ممکن است دچار مشکلات جدی عاطفی و روانی باشند . برخی کودکان نمی توانند بین رویا و واقعیت تفاوتی قائل باشند برخی دیگر می دانند که به رویا بافی مشغولند ، ولی اصلا از این موضوع احساس ناراحتی نمی کنند در این صورت کمک گرفتن از یک متخصص روانشناس کودک اجباری می باشد .

5. خجالت و کمرویی کودکان :

خجالتی بودن را می توان به عنوان یک ویژگی شخصیتی در نظر گرفت و زمانی که با خجالت و کمرویی کودکان رو به رو شدید نباید برچسب اختلال به آن چسباند ، مگر زمانی که این خجالت کشیدن ارتباط او در اجتماع و مدرسه و .. مختل کند و البتهاین که باید به سن کودک نیز توجه کرد . خجالت در کودکان به صورت احساس طبیعی که ترکیبی از کنجکاوی و ترس است و وقتی روی می دهد که کودک وارد محیط جدیدی می شود و بعد از آشنایی او با محیط ارتباط راحتی برقرار خواهد کرد . زمانی که والدین احساس کنند که از حالت طبیعی خارج شده باید نسبت به درمان خجالت کودکان خود اقدام کنند در مواردی مشاهده شده که بعضی از کودکان در موقعیت های اجتماعی دچار ناراحتی و عذاب می شوند که حتی ممکن است به شکل گریه کردن ، قشقرق ، اجتناب ، منجمد شدن و سکوت خود را نشان دهد که این موارد نشان دهنده ی اضطراب اجتماعی در کودکان می باشد و از آن جایی که تاثیر چشمگیری در پیشرفت های آتی کودکان دارد باید نسبت به درمان آن اقدام کرد .

6.پرخاشگری در کودکان :

پرخاشگری در پسران شایع تر از دختران می باشد و واکنش انفجاری و آتشین نسبت به محرومیت و ناکامی ، چون نمی تواند خواسته های خود را به تعویق بیندازد . پرخاشگری شدید و خشم ممکن است با علت احساس رنجش عمیق کودک بر اثر بی عدالتی یا تبعیض والدین باشد ولی اکثرا علت این تضاد ها و کشمکش های درونی کودک در مقابل عوامل آزاردهنده یا احساس عجز و ناتوانی است . شکستن اشیا ، کتک زدن والدین ، گاز گرفتن ، فریاد کشیدن و …. می باشد . اگر این پرخاشگری ادامه پیدا کند باعث عدم رشد اجتماعی و وجدان اخلاقی خواهد شد .طبق نظر مشاور روانشناس کودک بهترین راه حل برای آرام کردن کودک ، برخورد منطقی و اطمینان بخشیدن به کودک است .

7. نق زدن و بهانه گیری کودکان :

نق زدن همیشه والدین را آزار می دهد و تحمل لحن نق نق کودک دشوار است . نق زدن در 3.5 سالگی به اوج خود می رسد ولی اگر راه حل فوری برای آن پیدا نکنید تا سنین دبستان ادامه پیدا خواهد کرد . برای پیشگیری از عادت شدن و قبل از تثبیت شدن درمان آن در بهترین مرکز مشاوره کودکان مناسب خواهد بود .
معرفی اختلالات بالینی در کودکان :

1. بیش فعالی در کودکان :

از 7 تا 8 درصد کودکان مدارس ابتدایی به اختلال کم توجهی بیش فعالی دچار هستند . در تشخیص بیش فعالی به عنوان نشانه های اصلی آن می توان به موقعیت هایی که کودک به توجه مستمر نیاز دارد ، اشاره کرد . از سایر خصوصیات می توان به میدان توجه کوتاه و حواس پر تی اشاره کرد . در مدرسه این نوع کودکان قادر به انجام عکس العمل ها نبوده و نیازمند توجه بیشتری از سوی معلمین هستند. آن ها در خانه اغلب از خواسته های والدین پیروی نمی کنند و ممکن است برای تکمیل تکالیف نسبتا ساده لازم شود والدین چند بار به آن ها گوشزد کنند . این کودکان دچار بی ثباتی هیجانی بوده و تحریک پذیر هستند . خصوصیاتی که بیش از همه در این اختلال ذکر می شود به ترتیب شیوع عبارت اند از : بیش فعالی ، کم توجهی که با نشانه هایی از قبیل میدان توجهی کوتاه ، حواس پر تی ، در جا ماندگی ، ناتوانی برای تمام کردن تکلیف ، تمرکز ضعیف می باشد . و همچنین تکانش گری که نشانه هایی از قبیل اقدام قبل از اندیشیدن ، تغییرات ناگهانی فعالیت ، ضعف سازماندهی و از جا پریدن در کلاس می باشد .

2.اختلال یادگیری اختصاصی کودکان :

به عنوان یک اختلال عصبی رشدی می باشد و مشخصه آن مشکلات پایدار در زمینه یادگیری مهارت های تحصیلی مربوط به خواندن ، بیان نوشتاری و ریاضیات است که در اوایل کودکی شروع می شود و با توانایی هوشی کلی کودک هم خوانی ندارد . روش های درمانی و آموزشی نظیر روش های چند حسی که کودک از حواس مختلف یادگیری استفاده می کند تا یادگیری بیشتر و با کیفیت بهتری انجام گیرد ، روش آموزش شناختی برای درمان اختلال یادگیری کودکان که توجه به تغییر افکار پنهانی و رفتار آشکار است و روش های دیگر که زیر نظر بهترین دکتر روانشناس کودک تهران در کلینیک روانشناسی کودک انجام می شود .

طبق نظر بهترین روانشناس کودک ، کودکان و والدینی وجود ندارند که از هر نظر کامل باشند و بر این اساس والدین ممکن است با مشکلات رفتاری و اختلالات بالینی کودکان رو به رو شوند که آگاهی در مورد آن ها و درک بهتر این مسائل می تواند اهداف خود را مناسب با سن ، شخصیت ، توانایی ها جنس و میزان رشد عقلی فرزندان تعیین کرده و شیوه ی تربیتی مناسب را تعیین کنند.
مشکلات رفتاری رایج در کودکان چیست ؟

مکیدن انگشت :
بیشتر کودکان در دوره ای از زندگی شان برای رهایی از تنش ها و کاهش اضطراب و احساس ناتوانی ، از عادت های عصبی کمک می گیرند . روانشناس کودکان با کاهش میزان اضطراب و فشار روانی ، یا با آموختن روش های بهتر برای مقابله با این احساسات ، وابستگی کودکان به این رفتار ها را کمتر می کند . گاه این رفتار ها ممکن است به صورت عادت های پایدار دربیایند که حتی وقتی کودک خسته یا مضطرب نباشد نیز به وقوع می پیوندد. مکیدن انگشت یکی از ابتدایی ترین اعمالی است که کودک انجام می دهد اگر قصد دارید عادت مکیدن انگشت در کودک خود را تغییر دهید یادگیری راه حل های اختصاصی الزامی می باشد . از لحاظ درمانی معمولا در 2 تا 3 سال اول لازم نیست درمان خاصی صورت بگیرد و بهتر است که اضطراب و وسواس والدین نیز بررسی شود ولی توجه کودک را بعد از 3 سالگی ، باید از ناحیه دهان منحرف کرد .

2. ناخن جویدن :

از میان عادت های عصبی ناخن جویدن معمول ترین می باشد و در صورت عدم درمان ، احتمال ادامه آن از کودکی به دوران نوجوانی و بزرگسالی وجود دارد . برای ترک این عادت یادگیری مهارت هایی

آیا من آدم با سوادی هستم؟؟؟؟

سلام ، تا حالا شده تو جامعه با افرادی رو برو بشید که مدارک بالای تحصیلی دارند ولی از نظر شما هماهنگ با تحصیلاتشون رفتار نمی کنند؟؟؟
و کلی علامت سوال رو سرتون نقش ببنده که اصلا ازش توقع نداشتم چنین رفتاری بکنه یا مثلا باسواده و….
در مطلبی که براتون آماده کردم در این مورد مهم با هم صحبت می کنیم و بهتون میگم که اصلا سواد چیه و به چه کسی امروزه می تونیم بگیم آدم باسواد.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو تعریف جدیدی از باسوادی ارائه داده است که حتما بهتون پیشنهاد می کنم تا آخر این مطلب با ما همراه باشید و ببینید خود شما در چه مرحله ای از سواد هستید .
شاید برایتان جالب باشد که بدانید مفهوم سواد در قرن گذشته، تغییرات بسیاری کرده است و این چهارمین تعریف سواد است که توسط یونسکو به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. به‌طور خلاصه و طبق این تعریف، باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و دانسته‌های خود تغییری در زندگی خود ایجاد کند.
با تعریف جدیدی که یونسکو ارائه داده باسوادی توانایی «تغییر» است و باسواد کسی است که بتواند با آموخته‌هایش، تغییری در زندگی خود ایجاد کند.
و این تغییر باعث رشد خود و اطرافیانش بشود.
به شما پیشنهاد میکنم برای درک بهتر مطلب تعاریف قبلی باسوادی رو با ما مرور کنید
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و بعد از مروری کوتاه بر تعاریف سواد از ابتدا تا امروز، نکاتی درباره ایجاد تغییر در زندگی بر اساس دانسته‌ها و راهکارهای دست‌یابی به این مهم، مطرح خواهیم کرد.
در اولین تعریف از سواد
در قرن بیستم توانایی خواندن و نوشتن، اولین تعریفی بود که ارائه شد، این تعریف صرفاً به توانایی خواندن و نوشتن با زبان مادری معطوف بود. طبق این تعریف، فردی باسواد محسوب می‌شد که توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری خود را داشته باشد.
دومین تعریف با توجه به رشد تکنولوژی
در اواخر قرن بیستم سازمان ملل تعریف دونی ارائه داد که یادگرفتن رایانه و یک‌ زبان خارجی بود .در این تعریف جدید، علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری، توانایی استفاده از رایانه و یاد داشتن یک زبان خارجی هم اضافه شد. بدین ترتیب به افرادی که توان خواندن و نوشتن، استفاده از رایانه و صحبت و درک مطلب به یک زبان خارجی را داشتند، باسواد گفته می شد.
متاسفانه باید بگم که قاعدتاً طبق این تعریف بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی کشور ما بی‌سواد محسوب می‌شوند چون دانش زبان خارجی بیشتر افراد کم است.
سومین تعریف که سخت تر هم شد
اضافه شدن ۱۲ نوع سواد دیگر به سواد قبلی بود
سازمان ملل در دهه دوم قرن ۲۱، بازهم در مفهوم سواد تغییر ایجاد کرد. در این تعریف مهارت‌هایی اعلام شد که داشتن این توانایی‌ها و مهارت‌ها مصداق باسواد بودن قرار گرفت. بدین ترتیب شخصی که در یک‌ رشته دانشگاهی موفق به دریافت مدرک دکترا می‌شود، حدود ۵ درصد باسواد است. این مهارت‌ها عبارت‌اند از:
* سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان
* سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی
* سواد مالی: توانایی مدیریت مالی خانواده، دانستن روش‌های پس‌انداز و توازن دخل‌وخرج
* سواد رسانه‌ای: این‌که فرد بداند کدام رسانه معتبر و کدام نامعتبر است.
* سواد تربیتی: توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته
* سواد رایانه‌ای: دانستن مهارت‌های راهبری رایانه
* سواد سلامتی: دانستن اطلاعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل بیماری‌ها
* سواد نژادی و قومی: شناخت نژادها و قومیت‌ها بر اساس احترام و تبعیض نگذاشتن.
* سواد بوم‌شناختی: دانستن راه‌های حفاظت از محیط ‌زیست
* سواد تحلیلی: توانایی شناخت، ارزیابی و تحلیل نظریه‌های مختلف و ایجاد استدلال‌های منطقی بدون تعصب و پیش‌فرض
* سواد انرژی: توانایی مدیریت مصرف انرژی
* سواد علمی: علاوه بر سواد دانشگاهی، توانایی بحث یا حل‌وفصل مسائل با راهکارهای علمی و عقلانی مناسب

ازآنجاکه باسواد بودن به یادگیری این مهارت‌ها وابسته شد، قاعدتاً سیستم آموزشی کشورها هم باید متناسب با این مهارت‌ها تغییر رویه می‌داد که متأسفانه فعلاً سیستم آموزشی کشور ما، هنوز هیچ تغییری درزمینه آموزش مهارت‌های ذکر شده نکرده است.
و اما جدیدترین تعریف سواد
قطعا شنیدید که علم با عمل معنا می‌شود.
به‌تازگی «یونسکو» یک ‌بار دیگر در تعریف سواد تغییر ایجاد کرد. در این تعریف جدید، توانایی ایجاد تغییر، ملاک باسوادی قرارگرفته است یعنی شخصی باسواد تلقی می‌شود که بتواند با استفاده از خوانده‌ها و آموخته‌های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند. درواقع این تعریف مکمل تعریف قبلی است زیرا صرفاً دانستن یک موضوع به معنای عمل به آن نیست. درصورتی‌که مهارت‌ها و دانش‌آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی شود، آنگاه می‌توان گفت این فرد انسانی باسواد است.
اینجا این سوال مطرح است که چرا سوادمان باعث تغییر در زندگی‌مان نمی‌شود؟
خیلی جالبه که بدانید یادگیری متون روان‌شناسی و مهارتهای روان شناسی باعث ایجاد تغییر پایدار در رفتار می‌شود. پس ایجاد تغییر در رفتار، مهم‌ترین مؤلفه باسواد بودن است.
من نسیم نجفی روان شناس و مدرس تخصصی مهارت های زندگی در مطالب بعدی و آموزش ها با شما همراه هستم تا بخش عمده ای این مهارتها رو به شما عزیزان آموزش بدهم تا شما هم زنجیره آگاهی باشید برای نسل های بعدی . و در پایان باید بگم این مطلب مخصوص هیچ سن و سالی نیست و همه باید در مورد آن بدانند و اطلاع رسانی کنند.

‏The world has changed, it’s time for you to change too
جهان تغییر کرده وقتش رسیده تو هم تغییر کنی