تاثیر کنترل استرس در درمان افسردگی

در زمانیکه استرس به سراغ شما میاید، بدن شما برای کمک به حل استرس هورمون کورتیزل را ترشح میکند. در کوتاه مدت کورتیزول به شما کمک میکند برای کنترل استرس تلاش کنید. اما در دراز مدت سبب ایجاد افسردگی میشود. بنابراین هرچقدر که در حل استرس خود موفق باشید، میتوانید از افسردگی آینده جلوگیری کنید. البته این نکته را هم فراموش نکنید که ماندن در شرایط استرس آور شما را دچار احساس ناامیدی و درماندگی میکند که میتواند سرآغاز افسردگی باشد. حفظ ارتباط با دوستان هنگام استرس و افسردگی یکی از عواملی است که میتواند به کنترل آنها کمک کند.

Leave a Reply