🔴سومین دوره آموزشی پیشرفته
❗️ آنلاین ❗️

درمان متمرکز بر هیجان( EFT)

مدرسین دوره

👩‍🏫دکتر مینا مجتبایی
👨‍🏫دکتر همایون ذوالفقاری نیا

شروع سومین دوره پیشرفته آنلاین
🔵 مهر ماه ۹۹🔵

ایدی و شماره های ثبت نام
@psycho388
09210774969
02122223469
@workshopbineshnovin

@Emotionfocusedtherapy

Leave a Reply