نرم افزار N-Back نوعی ورزش ذهنی برای افزایش حافظه عملیاتی یا Working Memory می باشد. با تمرین مستمر حتی ضریب هوشی نیز افزایش می یابد. در این ورزش که اکثرا با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری انجام می شود یک سری تحریکات دیداری یا شنیداری به فرد وارد می شود. به عنوان مثال تصویری را به وی نشان می دهند و یا صدائی را به گوش وی می رسانند. فرد می بایست بیاد بیاورد که آیا تحریک فعلی با تحریک N حرکت قبل آیا مطابقت دارد یا خیر. هر چه N بزرگتر باشد تمرین سخت تر است. معمولا N یک الی سه می باشد.

خرید n-back
یکی از شایعترین روش انجام آن این است که در هر حرکت مربعی را به فرد نشان میدهند و وی باید بیاد بیاورد که آیا N حرکت قبل مربع مذکور در همان موقعیتی بوده است که اکنون وجود دارد یا خیر. همزمان تحریک شنیداری نیز وارد می شود مثلا یکی از حروف الفبا گفته می شود. فرد باید بیاد بیاورد که آین حرف همان حرفی است که N حرکت قبل گفته شده است یا خیر. بنابراین بسته به ترکیب مختلف جوابهائی که فرد ممکن است بدهد، چهار حالت ممکن است (برای تحریک دیداری + شنیداری)

۱ – تظابق محل تصویر

۲ – تطابق حرف اعلام شده

۳ – هردو

۴ – هیچکدام

برای اینکه فرد راحت تر پاسخ دهد به ازای هر محرک یک دکمه در اختیار وی قرار می دهند. در صورت تطابق محرک دکمه مربوط به آن محرک توسط فرد فشرده می شود. بنابراین برای باسخ به حالات فوق فرد می بایست به یکی از روش های زیر عمل کند

۱ – تظابق محل تصویر = فشردن دکمه مربوط به تصویر

۲ – تطابق حرف اعلام شده = فشردن دکمه مربوط به حرف

۳ – هردو = فشردن هر دو دکمه

۴ – هیچکدام = عدم واکنش

هرچه تعداد محرک ها بیشتر شود تمرین سخت تر می شود ولی معمول دو محرک یکی دیداری و دیگری شنیداری می باشد. ولی می توان از دو تحریک دیداری مانند موقعیت شکل و رنگ آن و سایر ویژگی ها استفاده کرد. تا کنون تحقیقات منعدی در مورد تاثیر این ورزش ذهنی بر روی حافظه عملیاتی و ضریب هوش صورت گرفته است که تاثیر قطعی این ورزش را نشان داده است. از همین رو کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره بینش نوین برای اولین بار در کشور به صورت انحصاری اقدام به تولید این نرم افزار کرده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش نرم افزار N-Back با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:
021-22915385 و 021-22915386
فروش n-back

Leave a Reply