مرکز مشاوره روانشناسی مقاله

روانشناسی و انواع مشاوره

روانشناسی مشاوره روانشناسی مشاوره یکی از شاخه های کاربردی روانشناسی است. به عبارت دیگر، روانشناسی مشاوره، کاربرد روانشناسی در زمینه ٔ کمک به افراد بهنجار…
بینش نوین
17th فوریه 2019
اضطراب چیست مقاله

اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟ اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ احساس‌ ناراحت‌کننده‌ و مبهم‌ ترس‌ ، وحشت ‌، یا خطر با منشای‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد مستولی‌ می‌گردد.…
بینش نوین
31st اکتبر 2018
استرس مقاله

استرس چیست؟

استرس چيست؟ استرس حالتي است كه شما در واكنش به فشار دنياى بيرون (مدرسه، محيط كار،خانواده، دوستان و ...) يا دنياي درون ( تمايل به…
بینش نوین
31st اکتبر 2018