افسردگی مقاله

افسردگی: علل و درمان

شرح بیماری افسردگی افسردگی‌ عبارت‌ است‌ از احساس‌ غم‌، دلسردی‌، یا ناامیدی‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ 2 هفته‌ در اغلب‌ روزها و اغلب‌ ساعات‌ روز، به‌…
bineshadmin
29th اکتبر 2018