اخبار مرکزدوره های ویژه متخصصین

دومین دوره آموزشی مقدماتی درمان متمرکز بر هیجان( EFT)

By 17th آوریل 2020 No Comments

دومین دوره آموزشی مقدماتی درمان متمرکز بر هیجان( EFT)

مدرسین دوره : 👩‍🏫 دکتر مینا مجتبایی ( تدریس حضوری در کلینیک )

👨‍🏫دکتر همایون ذوالفقاری نیا ( تدریس آنلاین از کانادا)

دومین دوره آنلاین درمان متمرکز بر هیجان( EFT) شروع دومین دوره مقدماتی آنلاین اردیبهشت ۹۹

ایدی و شماره های ثبت نام

psycho388 @workshopbineshnovin @Emotionfocusedtherapy@

09210774969 02122223469

Leave a Reply