اخبار مرکزدوره های ویژه متخصصین

دوره آموزشی جامع کاربردبازی دردرمان اختلالات رفتاری کودکان 🔵برای اولین بار در ایران کارگاه آنلاین آموزشی #کاربردبازی دردرمان اختلالات رفتاری کودکان بومی سازی شده از…
bineshadmin
23rd سپتامبر 2019
اخبار مرکزدوره های ویژه متخصصین

کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی(اصول کار با بیماران مقاوم به درمان) مدرس : دکتر حمید پورشریفی دانشیار و متخصص روان شناسی سلامت یک دوره استثنایی و…
bineshadmin
2nd آگوست 2019