ثبت نام دوره دوره روشهای صحیح مطالعه آغاز شد!

? مدرس: دكتر فرزاد پازوکی

مباحث دوره:
◀️ تمرکز حواس
◀️ تکنیک آرمیدگی
◀️ تندخوانی
◀️ تکنیک مدیریت زمان در مطالعه
◀️ اصول یادگیری صحیح
◀️ نقش تنفس صحیح در یادگیری
◀️ سبک های یادگیری
◀️ تعیین زمان معین و کافی برای مطالعه
◀️ برنامه ریزی درسی
◀️ افزایش توجه و تمرکز
◀️ روش صحیح مطالعه
◀️ افزایش توجه و تمرکز

جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید ??

09901238574
02122915385-6

روشهای-صحیح-مطالعه

Leave a Reply