ثبت نام دوره تخصصی تربیت مشاور تلفنی آغاز شد!

سرفصل های دوره

✨هنر مصاحبه در مشاوره تلفنی
✨دستورالعمل مدیریت زمانی مکالمات
✨چالش های تشخیص گذاری در مشاوره تلفنی
✨رویکردهای علمی کارآمد و موثر در مشاوره تلفنی
✨روشهای موثر در شروع و پایان مکالمات
✨بحث تکالیف در مشاوره تلفنی
✨خلاقیت و بهبود کیفیت مشاوره تلفنی
✨شناسایی موانع ارتباطی در مشاوره تلفنی
✨اشتباهات رایج و تله های مشاوره تلفنی
✨ارتقا و ارزیابی مشاورین تلفنی
✨خودمراقبتی مشاورین تلفنی
✨انواع مراجعین تلفنی
✨نکات کلیدی و کاربردی مختص مشاوره تلفنی
✨مدیریت مزاحمین در مشاوره تلفنی

مدرسین دوره : دکتر علی فراهانی و ناهید رحیمی

جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس بگیرید :

021-22915385 و 021-22915386

دوره تخصصی تربیت مشاور تلفنی

Leave a Reply