دوره‏ های ویژه متخصصین

کلینیک تخصصی روان شناسی و مشاوره بینش نوین علاوه بر متخصصین، دوره های ویژه عموم نیز برگزار میکند که در زیر لیست دوره های جدید و برگزار شده قابل دسترسی است