مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان بینش نوین

در کنار آموزش های رسمی که در مدارس می آموزند نیازمند کسب مهارتهای بسیاری در زمینه مهارتهای رفتاری و شخصیتی، مهارتهای تحصیلی، مهارتهای ارتباطی و اجتماعی می باشند اما در کنار همه این مهارتها، یک مجموعه دیگری از مهارتها وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است آن هم مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی کودکان و نوجوانان است

ین مهارتها قابلیت فرزندان ما را برای انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی خود تضمین می نماید و تفکر کار و تلاش و کسب درآمد را همراه با روش های آن به آنها می آموزد و از ابتدای دوره کودکی و نوجوانی تفکر خلاق و استفاده از فرصت های کارآفرینی را به آنها نشان می دهد قطعا چنین کودکان و نوجوانانی می توانند در آینده از هم قطاران خود در شغل و کسب و کار پیشی بگیرند و با اعتماد بنفس، استقلال و هدفمندی در شغل آینده خود موفق باشند.

برای ثبت نام کافی به ادرس زیر مراجعه فرمایید :

evand.com/events/دوره-تابستانی-کسب-و-کار-و-کارآفرینی-کودک-و-نوجوان

Leave a Reply