محور فعالیت های مرکز بینش نوین

  • روانشناسی  (بالینی، خانواده، ازدواج، روابط و اختلالات زناشویی، کودک، نوجوان، جوان)
  • روان پزشکی، مددکاری
  • تحصیلی (پیشرفت تحصیلی، رفع مشکلات تحصیلی، آشنایی با کلیه دانشگاه های داخل و خارج از کشور، انتخاب رشته تحصیلی مطابق بر آخرین قوانین سازمان سنجش
  • شغلی (ارزیابی افراد و شناسایی نقاط قوت و ضعف متناسب با جایگاه شغلی، شیوه های رزومه نویسی، مصاحبه و گزینش، روشهای تهیه BP، خلاقیت و کارآفرینی)
  • حقوقی (حقوق در زمینه ازدواج و خانواده)
  • آموزش (برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی، کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی ویژه عموم و مخاطبین سازمان ها)
  • کود
  • انجام تست و آزمون در کلیه دپارتمان های ذکر شده (شخصیتی، کیفی، کارآیی یا بازده)
  • ارائه خدمات نوروفیدبک به صورت حرفه ای در زمینه های تقویت حافظه، افزایش تمرکز، رفع اختلالات بالینی، درمان کودکان ADHD (بیش فعال)
  • کودکبرگزاری دوره ها و کارگاه های مادر و کودک و دوره های آموزشی یوگای کودک

Leave a Reply